ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Η γευσιγνωσία αποτελεί σύγχρονη μέθοδο στήριξης της προώθησης του
μελιού διότι η γευσιγνωσία είναι ένα σύνολο δράσεων και ενεργειών που
αποσκοπούν στο να γνωρίσει ο καταναλωτής και να εκτιμήσει τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού. Το μέλι φυσικά παρουσιάζει μία όχι
σταθερή συμπεριφορά στα χαρακτηριστικά του, ανάλογα με την περιοχή και
τη χρονιά παραγωγής του. Για να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια κατάσταση είναι
πολύ δύσκολο να προσαρμόσουμε το μέλι ποιότητας  στα γούστα των
καταναλωτών. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε τον καταναλωτή να εκτιμά
το προϊόν που χρόνο με το χρόνο του προσφέρουμε.  Η τάση λοιπόν είναι να
προσαρμόσουμε τον καταναλωτή στο ποιοτικό προϊόν παρά να
τροποποιούμε το προϊόν κακοποιώντας το πολλές φορές ανάλογα με τις
ορέξεις των καταναλωτών.

Ένας από τους τρόπους να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή στο να
αναγνωρίζει και να εκτιμά τη διαφορά ενός μελιού από ένα άλλο είναι η
γευσιγνωσία των   διαφόρων τύπων μελιών. Μελιών διαφορετικής φυτικής και
γεωγραφικής προέλευσης. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και
να εφαρμόσουμε σίγουρα συστήματα προώθησης των διαφόρων τύπων
φυσικού ποιοτικού μελιού.
Το μέλι θεωρείται από τους καταναλωτές ως ένα προϊόν «που παράγουν οι
μέλισσες».  Αγνοούν όμως την άλλη βασική παράμετρο στην παραγωγή
αυτού του προϊόντος, την «φυτική του προέλευση» στην οποία οφείλει τις
τόσο σπουδαίες ιδιότητες του. Μέσω της  γευσιγνωσίας δίνεται στον
καταναλωτή η ευκαιρία να γνωρίσει και αναγνωρίσει – και έτσι να εκτιμήσει –
τον κάθε τύπο μονοανθικών μελιών.

Φυλλάδιο Γευσιγνωσίας.pdf

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes